NLP-cursus voor kinderen (Topper) in SCw Leiderdorp

SCw en Bibliotheek BplusC organiseren een aantal lezingen in de bibliotheek in de Sterrentuin aan Van Diepeningenlaan 110 te Leiderdorp. De eerste lezing op maandag 23 augustus (van 20.00 tot 21.30 uur) heet Topper. Bij SCw Leiderdorp start in oktober een nieuwe cursus van zes lessen Topper.

Dit is een cursus voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar, die zichzelf weer iets beter willen leren kennen. Tijdens deze cursus gaan cursisten onder andere werken aan het leren uiten van je gevoelens zoals: vreugde, boosheid, verdriet en blijheid.

Ton Paulides en Corrien Janson begeleiden de kinderen bij deze cursus. Ton Paulides is NLP Counselor en heeft lange tijd in het basisonderwijs gewerkt. De cursus Topper gaat op maandagmiddag 11 oktober van start en duurt van van 15.45 uur tot 17.00 uur. Alle informatie staat ook vermeld op http://www.scwleiderdorp.nl

Labels: ,

De geschiedenis van NLP

Zie voor de gegevens van de gebruikte leerboeken de rechterzijde van deze pagina


NLP is als wetenschap nog zeer jong. De discipline is ontstaan aan het begin van de jaren zeventig van de 20ste. De bedenkers Richard Bandler en John Grinder verzamelden al snel een groep mensen om zich heen, waarmee ze NLP verder ontwikkelden.

NLP onderzoekt de patronen of programma’s die ten grondslag liggen aan de communicatie van mensen. Het doel van NLP is excellentie (perfectie) te modelleren. Hiervoor werden oorspronkelijk de 2 basismodellen van taalpatronen en oogbewegingen gecombineerd met het uit het systeemdenken afkomstige TOTE-model, dat in 1957 werd beschreven door Miller, Galanter en Pribham.

NLP is één van de snelst groeiende persoonlijke ontwikkelingsmethoden in de wereld. Door het gebruik in onderwijs, bedrijven, coaching en therapie wordt de waarde van NLP onderschreven in de dagelijkse praktijk.

Door de combinatie van een houding en een methode die er al vanaf begin 1970 is, heeft zich een grote hoeveelheid van effectieve technieken verzameld die je communicatie en invloed kunnen verbeteren. Richard Bandler en John Grinder begonnen te onderzoeken wat is het "verschil dat het verschil maakt" tussen excellent gedrag en niet excellent gedrag.

Bestudeer hoofdstuk 1 van Essenties van NLP en Deel I van NLP voor Dummies.

Beantwoord dan de volgende vragen:


1) Wat betekent de uitdrukking 'De kaart is niet het gebied'? Kunt u een voorbeeld geven?

2) Schrijf een kort essay over wat voor ú de essentie is van NLP.

Labels:

Ons wereldmodel

We worden beïnvloed door onze omstandigheden en onze levensgeschiedenis, maar we zijn er niet aan overgeleverd. Ieder mens heeft de innerlijke hulpbronnen om – gegeven de juiste motivatie – dat te kunnen wat hij wil kunnen en zijn potentieel tot bloei te brengen. NLP levert krachtige gereedschappen om dat in praktijk te brengen.

NLP ontwikkelt innerlijke mogelijkheden die gebaseerd zijn op de fundamentele wisselwerking tussen ons zenuwstelsel, ons taalgebruik en ons wereldmodel.

Bestudeer hoofdstuk 3 van het leerboek.

Schrijf vervolgens 1 A-4 over uw werelmodel en uw overtuigingen.

Labels:

Definitie NLP

Er zijn verschillende definities van NLP in omloop.

Volgens Richard Bandler is NLP een houding, die gekarakteriseerd wordt door en grote nieuwsgierigheid en een wil om te leren hoe verschillen in communicatie iemand beïnvloeden. NLP is een methode die gebaseerd is op de basis-onderstelling dat we een structuur kunnen vinden in elk gedrag, en dat we deze structuur kunnen modelleren, aanleren en wijzigen.


Bestudeer hoofdstuk 2 van het leerboek.
Beantwoord vervolgens de volgende vragen.

1) Wat betekent modelleren?
2) Welke patronen zou u willen modelleren?
3) Wie is op dit gebied uw voorbeeld?
4) Schrijf een kort essay over de volgende stelling: NLP is (g)een religie.

Rapport opbouwen

Rapport is een belangrijk onderdeel binnen NLP. Het kunnen opbouwen van rapport betekent dat je in staat bent waardevol contact te maken met anderen. Het is de vaardigheid om op dezelfde golflengte te gaan zitten als de ander, zodat je boodschap helder overkomt. Rapport opbouwen en onderhouden met een ander is in principe een natuurlijk menselijk verschijnsel. Vrijwel iedereen kan het.

Bestudeer hoofdstuk 6 van het leerboek.

Wat zijn de belangrijkste non-verbale en conceptuele kanalen waarin iemand zich op iemand anders kan afstemmen?

Schrijf een kort essay over uw pogingen om rapport op te bouwen. Tegen welke problemen liep u in het verleden aan? Hoe zou u deze kunnen ombuigen?

Labels:

Het TOTE-model

TOTE is de afkorting voor Test-Operation-Test-Exit. Het TOTE-model is een plannings-model dat je kan gebruiken om een doel te definiëren, te bepalen hoe je dat doel zult nastreven en hoe je je acties zult bijsturen. Het is een model dat voor het eerst werd beschreven in 1957 door Miller, Galanter en Pribram in het boek "Plans en Structure of Behavior".

Bestudeer hoofdstuk 5 van het leerboek en hoofdstuk 12 van NLP voor Dummies.

Wat is het voordeel van het TOTE-model als manier om (mentaal) gedrag te beschrijven?

Pas het TOTE-model toe op een onderwerp dat u graag (beter) wilt leren beheersen. Vul het ' formulier' op pagina 94 van het leerboek 'Essenties van NLP' in.

Labels:

Doelen bepalen

Bestudeer hoofdstuk 7 van het leerboek.

Aan welke vormvoorwaarden moeten doelen voldoen?

Neem een doel van uzelf in gedachten en pas de checklist op pagina 121 erop toe.

Wat wilt u bereiken?
Waaraan zou u merken dat u uw doel hebt bereikt?

Doe dit eventueel met meerdere doelen.

Labels:

Ankeren

De Russische fysioloog Pavlov slaagde erin honden te laten kwijlen zodra deze een bepaald belsignaal hoorden. Wat hij bij deze dieren had teweeggebracht wordt geconditioneerde of voorwaardelijke reflex genoemd. Ook bij mensen kunnen zulke psychische automatismen worden bewerkstelligd, en dit gebeurt onder meer in NLP.

Een anker is een externe (doelgerichte) stimulus die een bepaalde subjectieve ervaring oproepen (stemming). Ankers treden spontaan op of worden doelbewust neergezet. Bijvoorbeeld: als de schoolbel gaat beginnen de lessen, je herkent je partner aan de geur van zijn aftershave etc.

Bestudeer hoofdstuk 10 van Essenties van NLP en deel IV van NLP voor Dummies.

Wat wordt bedoeld met de NLP slogan: ' Het effect van je communicatie is de reactie die je zelf oproept'?

Bedenk een anker dat u kunt ' plaatsen' bij uw doel uit les 6.

Labels:

Succesvolle strategieën

Denken verloopt via patronen. Het werken met die patronen - mentale strategieën genoemd - is een van de aspecten waarin NLP zich het meest onderscheidt van andere benaderingen.

NLP bestudeert onder andere het gedrag van mensen die succesvol zijn. Succesvol in hun werk, relaties of op andere terreinen. Wat we in ons leven doen wordt bepaald door hoe we met onszelf communiceren. Het is deze communicatie die grotendeels de kwaliteit van ons leven bepaalt. Succesvolle mensen gebruiken efficiënte strategieën.

Bestudeer hoofdstuk 14 van het leerboek Essenties van NLP.

Welk van de vijf zintuiglijke weergavesystemen past het meest bij u?
Probeer deze week te onderzoeken welke weergavesystemen passen bij de mensen met wie u regelmatig te maken heeft.

Ga een gesprek aan met uw partner of met een vriend/in over zijn of haar jeugd.
Kunt u de oogbewegingen 'schakelen' aan de antwoorden? Houd het schema oogbewegingen (pagina 243 van leerboek Essenties van NLP) bij de hand.

Labels: